Květen 2010

Co jsem viděl

13. května 2010 v 19:39 všechno možný i nemožný
Viděl jsem rybník v jednom žáru
Viděl jsem domek tancovat
Viděl jsem koně na stožáru
Viděl jsem vrabce karty hrát
Viděl jsem ševce sedět v hrnku
Viděl jsem mouchu ze zlata
Viděl jsem prstýnek žrát srnku
Viděl jsem lva pást kozlata 
Viděl jsem bábu pod řešetem
Viděl jsem kuře stoleté
Viděl jsem housle bloudit světem
Viděl jsem psa růst z kotěte
Viděl jsem kočku a ta kočka
Za pravdu ve všem dala mi -
Kdo nechce věřit, ať si počká
A přečte si to s čárkami:
Viděl jsem rybník, v jednom žáru
viděl jsem domek, tancovat
viděl jsem koně, na stožáru
viděl jsem vrabce, karty hrát
viděl jsem ševce, sedět v hrnku
viděl jsem mouchu, ze zlata
viděl jsem prstýnek, žrát srnku
viděl jsem lva, pást kozlata 
viděl jsem bábu, pod řešetem
viděl jsem kuře, stoleté
viděl jsem housle, bloudit světem
viděl jsem psa, růst z kotěte
viděl jsem kočku, a ta kočka
se nikdy v čárkách nesplete.